Centralkylanläggning till Kv. Malten 1

LG Contracting har fått en order på att leverera centralkylanläggning till Kv. Malten 1. Beställare är Klövern och kylanläggningen ska bla försörja Pfizer och BMWs huvudkontor med kyla. Anläggningen ersätter en fjärrkyleanläggning och byggs så att anläggningen återvinner överskottsvärmen till huset både på tappvatten och värme. Årlig besparing är beräknad till 500 000 kr.