Först i Europa

Det nya operationshuset i Karlstad, Hus 60, där LG Contracting har projekterat och installerat samtliga rörinstallationer har certifierats enligt LEED Gold for Healthcare. Det är extra glädjande då det är den första certifieringen i Europa på den nivån.