Hotellbygge Kista

LG Contracting har inlett ett fas 1 arbete ihop med Wästbygg avseende ett hotellbygge i Kista. LG Contracting ska projektera och utföra kyl-, värme- och sanitetsinstallationer och även leverera sprinklerinstallationerna till hotellet som ska stå klart hösten 2017.