Ny VD på LG Contracting AB

Klas Larsson har tillträtt en tjänst som affärsområdesansvarig väst på Instalco och lämnar därför över VD-posten till Patric Larzon.
Patric börjar sin tjänst 2/5.