Sommarhälsning
Sommarhälsning

Hållbarhet

Vi hållbarhetsklassar våra projekt enligt det av Instalco framtagna hållbarhetsprogrammet.  

Syftet är att varje dag bidra till samhället genom klimatsmarta och energieffektiva installationer. Lägre resursförbrukning innebär en mer hållbar planet. Genom hållbarhetsprogrammet säkerställer vi även att vi har en trygg och säker arbetsmiljö för våra anställda. 

Hållbara installationer i världsklass

Vår ambition är att varje dag bidra till samhällsnytta genom klimatsmarta och energieffektiva tekniska installationer som leder till lägre resursförbrukning.

Läs mer om Instalcos hållbarhet