Kontor Örebro

I september 2012 startade vi upp en filial i Örebro med visionen att bli Örebros ledande rörinstallatör – ett mål vi anser oss ha uppnått.

LG Contracting Örebro består av 7 tjänstemän och 23 montörer

Vi erbjuder kundanpassade, hållbara och flexibla lösningar inom värme och sanitet. Vi arbetar med totalentreprenader inom bland annat sjukhus, skolor och kontor. Vår tekniska kompetens är hög och vi driver komplexa projekt med smarta energilösningar för förnyelsebar energi, både vid nybyggnation och renovering. Hållbarhet är en naturlig del i vårt arbetssätt och därför arbetar vi med att skapa energieffektiva lösningar för att lämna så lite påverkan som möjligt på miljön.  Inget projekt är det andra likt och genom att ha rätt kompetens och rätt resurser hjälper vi kunden genom hela resan. Vi finns där från idé till verklighet; från projektering till installation och slutligen service. Vi är bäst när det gäller!

 

Några av våra referensprojekt:

  • Örebro Kulturkvarter
  • Campus USÖ
  • Cyklotronen
  • H-huset