Kontor Karlskoga

Vid årsskiftet 2020 startade vi upp en filial i Karlskoga med Patric Larzon som filialchef.

Med en sedan tidigare verksamhet på orten, med ett platskontor och ett antal medarbetare, föll det sig naturligt att bygga upp en filial.

LG Contracting Karlskoga består av 2 tjänstemän och 8 montörer

Vi erbjuder kundanpassade, flexibla lösningar inom värme och sanitet. Vi arbetar med totalentreprenader inom bland annat sjukhus, skolor och kontor. Vår tekniska kompetens är hög och vi driver komplexa projekt med smarta energilösningar för förnyelsebar energi, både vid nybyggnation och renovering. Hållbarhet är en naturlig del i vårt arbetssätt och därför arbetar vi med att skapa energieffektiva lösningar för att lämna så lite påverkan som möjligt på miljön.  Inget projekt är det andra likt och genom att ha rätt kompetens och rätt resurser hjälper vi kunden genom hela resan. Vi finns där från idé till verklighet; från projektering till installation och slutligen service. Vi är bäst när det gäller!