LG Contracting

LG Contracting startades i Augusti 2001 av Ove Gustafsson och Klas Larsson, båda med en bakgrund som ansvariga för liknande verksamheter.

Anledningarna till att starta eget var såklart en önskan att vara " egna" men även att vi såg en del möjligheter att förenkla/förbättra processen på ett VS-företag. Det har resulterat i en lite annorlunda organisation och ett lönesystem som inte är ackordsbaserat. Detta leder till att fokus flyttas från problem till lösningar och att utfört arbete får en bättre kvalitet.

2012 öppnade vi även en filial i Örebro med Andreas Timmermann som filialchef.

Under våren 2017 startade vi en filial i Göteborg och för närvarande så etablerar vi oss starkt där.

Under våren 2018 startade vi upp en filial i Eskilstuna tillsammans med Nayef Shehadeh.

Från maj 2015 ingår vi i installationskoncernen Instalco, vilket ger oss ytterligare möjligheter att utveckla vår verksamhet.

Arbetssätt/Organisation

Vår uppfattning är att det är bra med mycket ansvar och befogenheter nära byggarbetsplatsen. Vi har därför ersatt den traditionella arbetsledaren med en platsansvarig som har samma uppgifter men som bara har ett bygge i taget. Detta för att få fokus på rätt bygge och rätt saker.

Den platsansvarige har också lagbasansvaret, men på större byggen delas detta ibland med ytterligare en montör. Den platsansvarige sköter avrop, tidplaner, kontakter med byggledning mm. Det här arbetssättet skapar en mer engagerad organisation på plats och projektledaren får mer tid att ägna sig åt strategiska inköp, ekonomi och teknik.

För att kunna sköta sina uppgifter på ett bra sätt är samtliga våra platsansvariga utrustade med bärbar PC och uppkoppling mot internet för att kunna hantera ritningar på projektdatabaser, mail, internetavrop, kalkyler mm. De har också en personlig container som är inredd med kontorsarbetsplats om sådan ej finns att få på bygget och för materialhantering.