Kontor Eskilstuna

Under våren 2018 startade vi upp en filial i Eskilstuna, på bara ett år växte vi till över 20 kompetenta medarbetare. För oss är det viktigt med trivsel och här är alla en del av ett lag - tillsammans finner vi de bästa lösningarna. Goda relationer tillsammans med utvecklingsmöjligheter och klara kommunikationsvägar är grunden till vår LG-anda.

LG Contracting erbjuder kundanpassade, flexibla lösningar inom värme och sanitet. Vi arbetar med totalentreprenader inom bland annat sjukhus, skolor och kontor. Vår tekniska kompetens är hög och vi driver komplexa projekt med smarta energilösningar för förnyelsebar energi, både vid nybyggnation och renovering. Hållbarhet är en naturlig del i vårt arbetssätt och därför arbetar vi med att skapa energieffektiva lösningar för att lämna så lite påverkan som möjligt på miljön.  Inget projekt är det andra likt och genom att ha rätt kompetens och rätt resurser hjälper vi kunden genom hela resan. Vi finns där från idé till verklighet; från projektering till installation och slutligen service. Vi är bäst när det gäller!

Vår filial i Eskilstuna är ackrediterade för tryckprovning med gas.