Kontor Karlstad

LG Contracting startades i augusti 2001 av två lokala entreprenörer. De hade både en önskan om att driva eget samtidigt som de såg flera möjligheter med att förenkla och förbättra processen på ett VS-företag. Det har resulterat i en lite annorlunda organisation där vår uppfattning är att det finns stora fördelar med att lägga ansvar och befogenheter nära byggarbetsplatsen. Vi har därför ersatt den traditionella arbetsledaren med en platsansvarig, denne har samma uppgifter men ansvarar bara för ett projekt i taget. Vilket leder till att fokus fås på rätt projekt och rätt saker. Den platsansvarige har också lagbasansvaret, och på större projekt delas detta ibland med ytterligare en eller flera platsansvariga.

Under åren har vi arbetat med framförallt större entreprenader inom VS, men vi utför även industriliknande montage med mycket rostfritt material och grova rör. Vi arbetar med både utförandeentreprenader och funktionsentreprenader. De senaste åren har vi genomfört många partneringentreprenader baserade på ABT 94 och sedermera ABT 06.De projekt vi har hittills har utfört är av väldigt varierande art, bland annat har vi ansvarat för omfattande projekt inom sjukhus, skolor och laboratoriebyggnader.