Kontor Örebro

I september 2012 startade vi upp en filial i Örebro tillsammans med Andreas Timmermann. Andreas har tidigare, under en längre tid, varit ansvarig för liknande verksamhet i Örebro. Vår vision var vi starten att bli Örebros ledande rörinstallatör - och där känner vi att vi är nu.

LG Contracting erbjuder kundanpassade, flexibla lösningar inom värme och sanitet. Vi arbetar med totalentreprenader inom bland annat sjukhus, skolor och kontor. Vår tekniska kompetens är hög och vi driver komplexa projekt med smarta energilösningar för förnyelsebar energi, både vid nybyggnation och renovering. Hållbarhet är en naturlig del i vårt arbetssätt och därför arbetar vi med att skapa energieffektiva lösningar för att lämna så lite påverkan som möjligt på miljön.  Inget projekt är det andra likt och genom att ha rätt kompetens och rätt resurser hjälper vi kunden genom hela resan. Vi finns där från idé till verklighet; från projektering till installation och slutligen service. Vi är bäst när det gäller!