KSS.M Blocket.Exterior.Frontview.Updated.Grå
M-Blocket Skaraborgs sjukhus

Mottagningsblocket

LG Contracting har genomfört VS-installationer på Mottagningsblocket Skaraborgs sjukhus i Skövde. Projektet som är en samverkan/partnering påbörjades 2020 och färdigställdes 2023.

Ytan som renoveras och saneras är på 22 000 kvm och innefattar upprustning av bland annat tekniska installationer på mottagningsavdelningar samt i den befintliga entrén.

Vi på LG Contracting är stolta samarbetspartners i projektet och ansvarat för byte av tappvatten, värme, avlopp, dagvatten- och gasinstallationer byts ut i sin helhet.