dsc_6547.jpg

Miljöcertifierad skolbyggnad i fyra plan

Nybyggnationen av Änglandaskolan i Örebro är nu inne i sitt slutskede och till hösten är det dags för skolstart. Det är ett samverkansprojekt med ByggDialog och Futurumfastigheter där vi har utfört all vs-installation.

Änglandaskolan ligger centralt och lättillgängligt vid Sörbyängens bostadsområde där den är tänkt att utgöra ett landmärke. Det är ett expansivt område där behovet av skol- och förskoleplatser är stort. Skolan kommer att bli en F-6 skola med plats för ca 525 elever. Byggnaden är uppförd i fyra plan fördelat på ca 6370 kvadratmeter och utformad helt utan korridorer. Den rymmer både storkök, matsal, foajé, lärosalar, mm. Uppvärmning kommer att ske via både fjärrvärme och med solceller på taket.

Skolan kommer att miljöcertifieras enligt kraven för Miljöbyggnad Silver.

Vi har installerat all rördragning, bland annat med undercentral, radiatorer, toaletter, tvättställ, ögondusch, blandare mm.