161116-his-pers-ext-40.jpg (1)

LG Contracting får VS-uppdrag i Göteborgs sammanlänkningsprojekt

Instalcos bolag LG Contracting har fått i uppdrag att i samverkan utföra VS-installationer i kvarteret Platinan i Centralenområdet i Göteborg, en del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden. Beställare är Peab och ordervärdet uppgår till cirka 75 miljoner kronor.

Vasakronan är byggherre för kvarteret, som uppförs intill den nya Hisingsbron och därmed spelar en stor roll för att binda samman Göteborgs båda älvstränder. Platinan innefattar cirka 60 000 kvadratmeter ljus BTA med hotell, kontor och mötesplatser.

Projektet präglas av ett hållbarhetstänk och byggnaden kommer miljöcertifieras enligt LEED, ett av världens mest omfattande miljöcertifieringssystem, med det högsta betyget Platinum. Hela projektet förväntas vara färdigt vid årsskiftet 2021/2022.

- Vi är mycket stolta att få vara en del av uppförandet av Platinan, som kommer bli en naturlig mötesplats mitt i Göteborg. LG Contracting arbetar med ett tydligt miljötänk, och kommer bidra med energieffektiva VS-lösningar i projektet, säger Patric Larzon, VD för LG Contracting.

Illustration: Rotpartner