ersaettningslokaler-op-oest.jpg
Centralsjukhuset, Skanska/Landstingsfastigheter Värmland, Karlstad

Ersättningslokaler OP-Öst, Centralsjukhuset Karlstad

Ersättningslokaler för OP-Öst är en nybyggnad av Hus 60 innehållande 15 operationssalar, UVA, sterilavdelning och administrativa lokaler och en ombyggnad av Hus 54 innehållande framförallt 10 operationssalar. 

Projektet är en totalentreprenad i partnering där LG har haft ansvar för både projektering och montage av samtliga rörinstallationer.

Vi har bla utfört rörinstallationer för värme, kyla, tapp- och spillvatten, medicinska gaser, ånga, avjoniserat vatten, formalin och sprinkler. I projektet har vi också utfört en geoenergianläggning som omfattar 77 hål á ca 170 meter.

 

Lite kuriosa:

LG har monterat samtliga upphängningar i korridorer för alla yrkesgrupper för att få så bra samordning som möjligt. Vi har också prefabricerat stora delar i förväg, bla huvudschakt som lyftes på plats med kran under resning av stommen. Vi har också haft ett mycket bra samarbete med vår projektör genom veckovisa genomgångar med vår personal. Projektet har genomsyrats av hög IT-användning och minutiös 3 d samordning har gjort kollisioner mycket ovanliga.

 

Entreprenadform              Totalentreprenad i partnering

Beställare                          Skanska/Landstingsfastigheter Värmland

Total byggnadsyta           ca 40 000 m2

Entreprenadssumma      ca 100 mkr

Certifierad                         enligt LEED Guld