kullberska-k21-sweco.jpg
Kullbergska sjukhuset, NCC/Region Sörmland, Eskilstuna

Kullbergska sjukhuset

Kullbergska sjukhuset i Katrineholm ska bli ett modernt sjukhus som möter framtidens vård, projektet är en del av Region Sörmland och NCC:s storsatsning på partneringprojektet Framtidens sjukhus. Just nu pågår här ett flertal ombyggnationer samt ett nybyggnadsprojekt. Den största delen av uppdraget omfattar modernisering av de befintliga lokalerna, men det kommer även att uppföras en ny vårdbyggnad, K21, som rymmer vårdplatser, mottagning samt MR-enhet.