lecab-plaza-2.png
Lecab Plaza, ByggDialog/Lecab Fastigheter, Karlstad

Lecab Plaza

Mitt emot Karlstads universitet bygger Lecab Fastigheter AB 259 nya studentlägenheter som fått namnet Lecab Plaza. Det kommer att bli exklusiva och moderna lägenheter där hållbarhet och miljö är i fokus. Projektet utförs i samverkansform, partnering, med ByggDialog där vi på LG Contracting är vs-entreprenör. Lecab Plaza uppförs i två huskroppar om sju respektive 13 våningar, placerat vid det bästa läget på universitetsområdet. Inför terminsstarten 2022 ska hela projektet stå klart.