62440d28-75be-4468-9825-2d95ec82cc4d.jpeg
MTV-huset Skaraborgs sjukhus, ByggDialog/Västfastigheter, Skövde

MTV-huset

Vid Skaraborgs sjukhus i Skövde har det byggs ett nytt centrum för specialisttandvård och käkkirurgi, även kallat MTV-huset. Specialisttandvården var tidigare trångbodd och lokaliserad på olika delar i sjukhuset, vilket innebar att det var svårtillgängligt för både personal och patienter. Den nya byggnaden är uppförd i fyra våningar om totalt ca 9000m2 där specialisttandvården är lokaliserad på det tredje planet och disponerar omkring 2000m2 yta. Nu samlas istället klinikerna på ett och samma plan och lokalerna har blivit mer ändamålsenliga och tillgänglighetsanpassade. Projektet påbörjades under 2017 och kommer att färdigställs under våren 2019.