kv-d-norrsida.jpg
Selma Lagerlöfs torg, Veidekke/Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborg

Selma Lagerlöfs torg

I Backa på Hisingen ligger Selma Stad, ett område uppfört under miljonprogramåren med dess tidstypiska karaktärsdrag. Där ett prioriterat utbyggnadsområde av Göteborgs Stad och här sker nu en förvandling och förtätning av stadsdelen.  Det ska byggas en modern, attraktiv och trygg stadsdel som ger plats åt fler människor med ett långsiktigt fokus för ett gott vardagsliv. Här ska det finnas allt från handel och service till kultur och idrott. Torget, Selma Lagerlöfs Torg, är hjärtat i ombyggnationen. Vid torget byggs nu ett nytt handelshus som blir ca 5500 kvadratmeter stort. I huset kommer det att rymmas livsmedelsbutik (Hemköp), kommersiella ytor samt vård- och samhällsservice.  Ovanpå byggs parkeringsdäck i tre våningar.