nykoepings-lasaertt.png
Nyköpings lasarett, NCC/Region Sörmland, Eskilstuna

Nyköpings lasarett

Vid Nyköpings lasarett ska två nya vårdbyggnader, N54 och N55, på totalt 19 000 kvadratmeter byggas. Dessutom ska en stor del av de befintliga sjukhusytorna moderniseras. Det här är en del av Region Sörmland och NCC:s storsatsning på vårdlokaler för framtidens sjukvård i länet.

LG Contracting är tillsammans med Rörgruppen vs-installatör i partneringprojektet Framtidens sjukhus. De nya och moderna sjukvårdslokalerna kommer att effektivisera vårdprocessen, förbättra arbetsmiljön för de anställda. Dessutom blir byggnadernas energiförbrukning och driftsekonomi lägre.