dsc_7595.jpg

En ny simhall i Säffle, den första i Värmland med en 50-metersbassäng

I Säffle byggs nu en ny simhall, den första i Värmland med 50-metersbassäng.

Det är en totalentreprenad i partnering där NCC är byggentreprenör och Säffle kommun är beställare. LG Contracting ansvarar för all VS-installation.

I simhallen kommer det också rymmas multibassäng med höj-och sänkbar botten, barnbassäng, relaxavdelning med bastu och varmpool. Den nya simhallen är dimensionerad för 100 000 besökare per år och kommer att ersätta den befintliga simanläggningen.

Stort fokus har lagts på energieffektivitet, inomhusklimat och hållbara materialval, med förhoppning om att certifiera den färdigställda byggnaden enligt Miljöbyggnad Guld.  Exempelvis kommer byggnaden att förses med solpaneler, gråvärmeväxlare (som tar vara på värmen från bassängvattnet) 50 - metersbassängen kommer att vara av stål, som fordrar mindre underhåll än kakel, och kloranvändningen kommer minskas. Under 2019 förväntas simhallen vara färdigställd.

”Vi är oerhört stolta över att få vara med på ett så stort projekt för Säffle Kommun” – säger projektledare Conny Gunnarsson.