pump.jpg

Sunne - mitt i världen

Varje dag nås flera hundra miljoner människor i mer än 160 länder av förpackningslösningar för livsmedel från Tetra Pak. De tillverkar bland annat förpackningar för mejeriprodukter, drycker, glass och grönsaker. En del av denna globala tillverkning sker i Sunne, där fabriken bara ligger ett stenkast från sjön Fryken.

Hjärtat av fabriken är just Fryken, vars vatten används till att förkyla stor del av process- och komfortkyla samt kondensorkylning till kylmaskinerna i fabriken. När temperaturen i sjön är låg, kan man kyla dessa system utan hjälp av kylmaskiner. Genom att installera ett nytt kylsystem för delar av processkylan, kyler man nu denna delen med sjövatten till 100% året om.

Vi har installerat två stycken nya djuphålspumpar och tagit bort den tidigare centrifugalpumpen. Det ger ett energisnålare system som styrs på frekvens via tryckgivare och styrs då efter fabrikens kylbehov. Pumparna går i sekvens med varandra och båda startar och går samtidigt vid stora kylbehov när sjötemperaturen är som högst. Vid lägre kylbehov används endast en av pumparna. Detta medför att man gör en stor besparing av energi av pumpdrift samt redundans vid service eller pumphaveri. På detta sätt har man säkerhetsställt att produktionen kan fortgå dygnet runt, alla dagar om året.

Vi har även installerat en energimätare som är installerad för att främst mäta mängden vatten i m3 som tas ur sjön. Denna information ska lagras och redovisas för kommunens miljöenhet, så man inte överträder uttaget gentemot vattendomen. Man har nu även möjlighet att se hur stor energimängd som sjön har bidragit med.

För att förbättra och minska underhåll av filter och växlare i fabriken, har ett sjövattenfilter installerats i gamla pumphuset. Detta filter känner av beläggning på filterytan genom differenstryck och startar en backspolning av filtret utan att påverka övrig drift.

”Tack vare bra medarbetare och hjälpsam kund, har vi lyckats leverera en lösning på utsatt tid och säkrat upp produktionen. Att vi även lyckats sänka deras driftkostnader gör att man som entreprenör blir mera taggad inför framtiden" – säger projektledare Martin Folkesson