webb-hultsbergsskolan.jpg

En väg in i arbetslivet

För att förbättra möjligheten till jobb för dem som står utanför arbetsmarknaden så ställer Karlstad kommun krav på de byggföretag som utför större byggprojekt på uppdrag av kommunen. Entreprenören som får uppdraget måste kunna erbjuda ett visst antal praktikplatser under byggtiden. Tanken är att företagen kan bidra till ett mer socialt hållbart samhälle där fler får chansen att komma ut i arbetslivet.

Första gången kommunen ställde kravet på social hänsyn vid upphandlingen var inför ombyggnationen av Hultsbergsskolan. LG Contracting tog in praktikant Pontus Olsson och förhoppningen var att han skulle få en inblick i VVS-branschen.

Pontus har nu avslutat sin praktik och fått en lärlingsplats hos LG Contracting.