Strategisk partnering i Ale Kommun

LG Contracting har fått en strategisk partnering i Ale Kommun avseende förskolor och skolor. Beställare är ByggDialog och Byggherre Ale Kommun. Den strategiska partneringen omfattar totalt ca 30 000 m2.