kssm-blocket.jpg
Mottagningsblocket

Mottagningsblocket Skaraborgs sjukhus i Skövde

 

LG Contracting har i uppdrag att utföra VS-installationer på Mottagningsblocket Skaraborgs sjukhus i Skövde. Projektet som är en samverkan/partnering påbörjades 2020 och beräknas vara klart 2023.

Ytan som renoveras och saneras är på 22 000 kvm och innefattar upprustning av bland annat tekniska installationer på mottagningsavdelningar samt i den befintliga entrén.

När projektet färdigställts kommer entrén att få bättre dagsljusinsläpp, en funktionell klimatsluss, ökad tillgänglighet och en tydligare överblick när man kommer in på sjukhuset.

Vi på LG Contracting är stolta samarbetspartners i projektet och ansvarar för byte av tappvatten, värme, avlopp, dagvatten- och gasinstallationer byts ut i sin helhet.