Stor entreprenad i samverkan

LG Contracting har skrivit entreprenadavtal med Frölundaborgs Panncentralsförening om att installera en bergvärmeanläggning. LG Contracting har gjort en förstudie som i sin tur har lett till att projektet nu startar med LG som totalentreprenör i partnering. Som underentreprenör till LG ingår flera Instalcobolag, bl a Expertkyl och Tofta Plåt & Ventilation. Bergvärmeanläggningen blir en av Sveriges absolut största med en effekt på värmepumpen på ca 3,2 MW