flytande-bostaeder.jpg
Ny- och ombyggnad av lägenheter, Skanska- NCC /KBAB, Karlstad

”Fler projekt i ett”

Sedan 2005 har vi haft ett nära samarbete med det kommunala bostadsbolaget i Karlstad, KBAB som har omfattat 2 kontrakt, både nybyggnad av lägenheter och ombyggnad av lägenheter. Ombyggnadsprojektet har innefattat ca 1000 lgh som har ROT-renoverats och energieffektiviserats. I de här projekten har vi jobbat hårt för att ständigt förbättra lösningar och metoder och att ta det med oss till nästa projekt. Bla har energilösningarna ständigt förbättrats vilket har lett till en markant energibesparing på i vissa projekt överstigande 50 %. Samarbetet mellan yrkesgrupperna som pågått i 10 år har fungerat långt över vad som är normalt på traditionella byggen.

Nybyggnadsdelen har bla resulterat i Sveriges första passivhuscertifierade flerfamiljshus, Kv Seglet. Det huset värms med värmepump som drivs av fjärrvärmeretur, något som gynnar flera kommunala aktörer. Uppvärmning av lägenheterna sker med en golvvärmeslinga/lägenhet. Kv Seglet fick Skanskas miljöpris 2006. I nybyggnadsprojektet har vi också byggt 12 flytande lägenheter, ett bygge med stora utmaningar som krävde ett tänkande utanför ”boxen”. LG har projekterat dessa projekt i egen regi och projektet pågår fortfarande med nya utmaningar.

 

Entreprenadform               Totalentreprenad i partnering


Beställare                           Skanska- NCC /KBAB


Entreprenadssumma         ca 120 mkr


Certifierad                          LEED Guld, Passivhus