baerstad-skola.jpg
Bärstad skola, Skanska/Hammarö Kommun, Hammarö

Bärstad skola

En fantastisk skola på Hammarö som är den sista delen i ett partneringprojekt som även omfattade nybyggnad av en idrottsanläggning. Skolprojektet är en totalentreprenad i partnering där LG har projekterat i egen regi och utfört samtliga rörinstallationer. Skolan värms med bergvärme och utnyttjar frikylan i berget för att kyla skolan sommartid. Tack vare det och en kreativ lösning för återvinning av kökskyla så har Bärstad skola en extremt låg energiförbrukning och ett mycket bra inomhusklimat.

 

Entreprenadform                    Totalentreprenad i partnering

Beställare                                Skanska/Hammarö Kommun

Total byggnadsyta                  ca 8 000 m2

Entreprenadsumma                ca 12 mkr ( skolbyggnaden )

Certifierad                               Miljöbyggnad Guld