bro-tegelhagen-mk10-view-d-2019-04-10-840x840-c.jpg
Kvarteret Tegelhagen, Consto, Upplands Bro

Kvarteret Tegelhagen

LG Contracting har fått uppdrag att utföra VS-installationer i nybyggnation av 650 lägenheter i en ny stadsdel i Upplands-Bro. Uppdraget omfattar även systemdesign och installation av en helt unik och specialanpassad bergvärmeanläggning. Totalentreprenör är Karlstadbördiga företaget Consto. I Upplands-Bro kommun utanför Stockholm byggs den nya stadsdelen Brogårdsstaden. Den första etappen Tegelhagen omfattar 650 lägenheter i hyresrättform fördelat på 24 huskroppar i låg skala, tre till fem våningar höga. Projektet har inletts och beräknas vara färdigställt under 2022.