hotell_lobby_trappa.jpg
Liseberg Grand Curiosa Hotel, NCC/Liseberg, Göteborg

Lisebergs Jubileumsprojekt

Liseberg Jubileumsprojekt är den vattenpark och det upplevelsehotell Liseberg planerar att uppföra söder om den befintliga nöjesparken. Projektet kommer att byggas i anslutning till Lisebergs 100-årsjubileum 2023.  I upplevelsehotellet Liseberg Grand Curiosa Hotel planeras för 450 familjerum med stark tematisering, medan inomhusvattenparken kommer att innehålla såväl upplevelsepooler och vattenattraktioner som relaxområden och restaurang. Båda anläggningarna kommer att vara öppna året runt.

LG Contracting har fått det prestigefyllda uppdraget att utföra VS-installationer vid Lisebergs nya upplevelsehotell, Liseberg Grand Curiosa Hotel. Projektet utförs i samverkansform, partnering, mellan NCC och Liseberg.