_exterior.jpg
Platinan, Peab/Vasakronan, Göteborg

Platinan

LG Contracting har fått i uppdrag att utföra VS-installationer i kvarteret Platinan i Centralenområdet i Göteborg, en del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden. Projektet utförs i samverkansentreprenad, partnering, där PEAB AB är beställare och Vasakronan byggherre.

År 2021 (med möjlighet till inflytt 2022) kommer Platinan stå färdigt, Göteborgs nya landmärke och samlingsplats som binder samman stadens älvstränder. I sina 60 000 kvadratmeter ska hotell, kontor, restauranger och mötesplatser rymmas. Med läget alldeles intill den nya Hisingsbron ska det bli en naturlig mötesplats, dels för de som arbetar i området dels för de som är på väg från den ena älvstranden till den andra.