dsc_8600-liten.jpg

A Working Lab – en plats för innovationer

Nybyggnationen av a Working Lab på Chalmers campus, Göteborg, är ett projekt där byggnaden är en arena för innovation och samverkan. Här ska idé- och kunskapsutbyten mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer ske. Byggnaden uppförs på sätt och vis som en kontorsfastighet, på andra sätt som en labbmiljö. Genom att kombinera dessa delar skapas en gemensam plats för forskning, utveckling, studenter och företag där framtidens lösningar ska kunna testas. Båda privata och publika aktörer kommer att vara hyresgäster, och kreativa möten dem emellan möjliggörs då interiören utformats så att den flyter ihop med varandra.

Det är ett projekt i samverkansform där Akademiska Hus är byggherre, ByggDialog samverkansentreprenör och LG Contractings Göteborgsfilial utför all vs-installation. Projektet är präglat av sin partneringform där de inblandade tillsammans bollat idéer och tankar för att finna utvecklande lösningar. Stort fokus har legat på hållbarhet och att uppnå största möjliga miljönytta med ambitionen om att certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad Guld. Från den bärande stommen till interiöra ytskikt har trämaterial använts och på så sätt har koldioxidavtrycket minimerats. Ett av innovationsprojekten som bedrivs i byggnaden är möjligheten att lagra kylenergi i PCM-vätska som sedan tas tillvara för byggnadens energibehov.

Projektet är planerat att färdigställas under sommaren 2019.