62440d28-75be-4468-9825-2d95ec82cc4d.jpeg

MTV-huset, Skaraborgs sjukhus i Skövde

Vid Skaraborgs sjukhus i Skövde byggs ett nytt centrum för specialisttandvård och käkkirurgi, även kallat MTV-huset. Specialisttandvården var tidigare trångbodd och lokaliserad på olika delar i sjukhuset, vilket innebar att det var svårtillgängligt för både personal och patienter. Den nya byggnaden är uppförd i fyra våningar om totalt ca 9000m2 där specialisttandvården är lokaliserad på det tredje planet och disponerar omkring 2000m2 yta. Nu samlas istället klinikerna på ett och samma plan och lokalerna har blivit mer ändamålsenliga och tillgänglighetsanpassade. Projektet påbörjades under 2017 och kommer att färdigställs under våren 2019.

Det är ett samverkansprojekt i partnering där Västfastigheter är byggherre, ByggDialog totalentreprenör och LG Contracting har utfört alla vs-installationer.

En lite stökig resa med många överraskningar som har hanterats med stor flexibilitet och en lösningsorienterad inställning. Vill passa på att tacka alla för ett arbetssätt som nu verkar ge ett gott resultat säger Joakim Staaf projektledare på Västfastigheter.

Genom hela projektet har höga krav ställts på kvalitet, energiförbrukning och miljö. De material och produkter som installerats har valts utifrån ett energi- och miljötänk. För att säkerhetsställa den mest gynnsamma energioptimeringen av anläggningen har den driftsatts av våra tekniker.  De har injusterat och balanserat flöden och på så sätt minskat onödiga energiförluster, sett till att blir ett behagligt inomhusklimat där rätt temperatur är på rätt ställe.

 - MTV-Huset har varit en stor utmaning i sitt rätta element, partnering (samverkan) då olika delar av byggnaden bytt teknisk inriktning under byggtiden. Vi är stolta över att fått vara med och leverera en flexibel och pålitlig slutprodukt som slutkunden är nöjda med säger Conny Gunnarsson projektledare på LG Contracting.