f29d8fbf-e1c9-4e4d-8eeb-2a4515079351.jpeg

Miljöcertifierad skolbyggnad för elever med funktionsvariationer

Rosenborgs särskola i Södertälje är en nyuppförd grundskola, där man i ett tidigt stadie utredde vilka behov han som fanns för både elever och personal. Detta skedde i dialog för att säkerställa att skolbyggnaden skulle kunna anpassas på bästa sätt för verksamheten. Såväl inomhus- till utomhusmiljö sågs över, vilket ledde till att vi installerade höj- och sänkbara tvättställ och diskbänkar för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö. Golvvärme installerades för att skapa ett behagligt klimat för de som ska vistas i byggnaden.  I slutet av 2018 så var den nya skolbyggnaden färdigställd för de förväntansfulla eleverna och dess personal.

Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad, vilket innebär hårdare krav på inomhusmiljö, materialval och energianvändning än vad som används i normal byggpraxis.

"Genom hela projektet har det varit ett bra samarbete mellan beställare, brukare och samtliga entreprenörer. Det har varit ett kul projekt med engagerade människor som resulterat i en fin slutprodukt" säger projektledare Alf Karlkvist