gubbar-k21-1.jpg
Foto: Johnny Niskanen

Ambitiöst team installerar Framtidens sjukhus

En stor portion ödmjukhet är en grundsten för att kunna genomföra projektet på ett bra sätt, säger Christian Lindell projektledare på LG Contracting.

 Vi är i Katrineholm, vid Kullbergska sjukhuset där det just nu sker en stor omvandling för att skapa Framtidens sjukhus. Här ska en helt ny vårdbyggnad på 6000m² byggas och dessutom ska befintliga lokaler rustas upp. Det innebär fler vårdplatser för kommunens invånare och som en extra bonus kommer även en efterlängtad MR-kamera att installeras.  

Två rörmokare i varselkläder studerar en ritning. De står upp i ett nybyggt rum.

Vården måste alltid ha företräde framför vår framdrift

Projektet är en teknisk utmaning eftersom sjukhusets funktioner i den nya byggnaden ska sammanfogas med den gamla. Då vårdverksamheten är i full gång under byggtiden är det av största vikt att ta hänsyn till både personal och besökare, med tanke på oförutsedda saker som kan dyka upp. Därför är det extra noga att vi planerar vår verksamhet och samverkar med andra yrkesgrupper så att vi lätt kan sadla om till förmån för vårdens arbete.

Det ska vara roligt att komma till jobbet

Christian var en av de första som började på LG när vi startade upp vår filial i Eskilstuna. Rollen som projektledare är ganska ny för honom då han tog klivet upp från platsansvarig för ungefär ett år sedan. Det är ingen hemlighet att det är ett ansvarsfullt arbete att genomföra, samtidigt som det stundtals kan vara betungade så poängterar han att det också är roligt och lärorikt. Som projektledare är det han som håller ihop helheten av projektet. Tillsammans med ett gäng ambitiösa montörer bildar de ett härligt team.

Glada miner och positivt tänkande genomsyrar hela projektet där alla har inställningen att det ska vara roligt att komma till jobbet”! säger Christian. 

Glad rörmokare i varselkläder och grön hjälm

 

Vad är hemligheten bakom framgångsfaktorn?

Vår framgång bygger på en stor portion ödmjukhet tillsammans med en bra gruppdynamik, berättar Christian.  Med dessa ganska enkla medel blir det en god stämning och ett bra samarbete, även över andra yrkesgrupper. Han beskriver också hur nyttigt det har varit för honom att ha arbetat som platsansvarig då han vet hur byggen fungerar rent montagetekniskt, kunskap som han tar med sig in i rollen som projektledare.

I ett samverkansprojekt som detta, är den största fördelen kamratskapet mellan yrkesgrupperna, man utvecklas som en enda stor familj. Dom gamla yrkesgränserna suddas ut och vi blir ett stort lag med samma gemensamma slutmål. Det är aldrig svårt att få hjälp med något när alla drar åt samma håll oavsett vilken yrkesgrupp man tillhör.

Rörmokare i varselkläder som håller i två avloppsmuffar