skytteskolan-v2-004.jpg
Illustration: Fredblad arkitekter

LG Contracting installerar vid Skytteskolan i Göteborg

En skola där livet får plats

Tänk dig följande; En skola där man inte använder skor inomhus och unika utemiljöer där det finns plats för lek och lärande. Allt för att öka trivseln och ge möjlighet att ha en del av undervisningen utomhus. Det här kommer att bli verklighet när Göteborgs stad bygger den nya Skytteskolan i stadens centrala delar.

Illustration över hur den nya Skytteskolan ska se ut. Ny skola och idrottshall.

Illustration: Fredblad arkitekter

Skytteskolan uppförs i strategisk partnering

Byggnaden kommer att uppföras i tre våningar om 12 000 kvm med plats för ca 890 barn i årskurs F-9.   Det kommer även att byggas ett stort tillagningskök med kapacitet för 1000 portioner om dagen samt en idrottshall. Skolan är beräknad att stå klar för inflyttning till slutet av år 2021 och undervisningen börjar under januari 2022.

Skytteskolan är en del av ett strategiskt partneringprojekt tillsammans med ByggDialog  som löper under fem år och innefattar nybyggnation av 2–4 grundskolor i Göteborgs stad. Vi på LG Contracting utför all VS-installation.