n54.jpg
Illustration: NCC/Carlstedt Ark.

LG Contracting i Eskilstuna är VS-installatör vid Framtidens sjukhus

När NCC och Region Sörmland bygger Framtidens sjukhus är det vi, tillsammans med Rörgruppen, som utför VS-installationerna. Med vår styrka och erfarenhet inom just sjukhusbyggnation kommer vi att befästa vår position som ledande VS-installatör ytterligare. Projektet omfattar renovering och utbyggnad av de tre sjukhusen; Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och Nyköping lasarett. De nya och moderna sjukvårdslokalerna kommer att effektivisera vårdprocessen, förbättra arbetsmiljön för de anställda, dessutom blir byggnadernas energiförbrukning och driftsekonomi lägre.

Det största av dessa projekt är Mälarsjukhuset i Eskilstuna där gamla lokaler kommer att rivas, andra moderniseras och nya lokaler byggas. Vid sjukhusen i Katrineholm och Nyköping kommer även nybyggnation och modernisering att ske.

- Det är hedrande att vi får vara delaktiga i byggandet av framtidens sjukhus i Södermanland. Jag är övertygad om att alla medarbetare känner att vi är med och skapar något att vara stolta över i en lång tid framöver. Speciellt i denna svåra tid då sjukvården är i fokus, är vi tacksamma över att vara en del i den pågående moderniseringen av regionens sjukhus för att klara framtida behov, säger Nayef Shehadeh VD och filialchef LG Contracting i Eskilstuna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NCC utför på uppdrag av Region Sörmland ett av de största byggprojekten i länet någonsin. Projektet genererar många arbetstillfällen och skapar tillväxt i regionen.

Region Sörmland bygger för framtidens vård.