Instalcos årsstämma 2020

Instalcos årsstämma 2020

2020-05-08

Instalcos VD, Per Sjöstrand, håller sitt anförande för årsstämman 2020. I anförandet summerar han verksamhetsåret 2019, beskriver Instalcomodellen och gör en utblick mot framtiden. Sjöstrand kommenterar också det första kvartalet 2020 och den rådande coronapandemin.