190306-vy-oestra-bangatan-kkv.jpg

Kulturkvarteret i Örebro– en plats för möten mellan människor

LG Contracting har fått det prestigefyllda uppdraget som VS-installatör när Örebroporten bygger Kulturkvarteret i Örebro. Projektet utförs i samverkansform, partnering, där NCC är totalentreprenör.

- Kulturkvarteret är en samverkansentreprenad där vi från start har arbetat mot gemensamma mål - LAGET före JAG´ET genomsyrar hela projektet. Alla deltagare bidrar till att produkten ska bli så bra som möjligt inom de ekonomiska ramarna så vi kan bygga kostnadseffektivt. Det är högt till tak där alla deltagares röster blir hörda, i stort som smått. Alla åsikter till förbättring tas emot säger Mattias Hellman, projektledare på LG Contracting.

Mitt i det centrala Örebro uppförs nu Kulturkvarteret. Byggnaden blir sex våningar hög om totalt ca 13 500 kvadratmeter. Den binds samman med det befintliga Konserthuset och bildar det nya kulturkvarteret. Här kommer det bland annat att rymmas ett nytt stadsbibliotek, en aula, en kulturskola med till exempel dans- och musiksalar, en restaurang, en stor multiscen samt en så kallad Black-Box (scen). Byggnationen påbörjades under hösten 2018 och beräknas vara färdigställt under år 2021. Hela projektet präglas av ett digitalt tänk där digitala verktyg används, såsom exempelvis Solibri, med helt digitala byggritningar.

- Vi har lagt mycket energi på att alla ska veta vad vi bygger och varför. I vårt fall utformar systemen så att de blir bra och energieffektiva men även så att förvaltningen under tid ska bli lätt att underhålla, utan att det blir för komplicerat. På arbetsplatsen använder vi en digital modell över huset (med alla installationer) som alla har tillgång till. Genom detta arbetssätt underlättas samordningen och det ökar även förståelsen för hur projektet kommer se ut. Vi använder oss av digitala egenkontroller ute på arbetsplatsen via Dalux som gör att vi kan får ut mer av egenkontrollerna med ex. bilder, markering på plats etc. Ytterligare en fördel med det här är att alla i projektet även kan följa vårt egenkontrollsarbete digitalt oavsett plats, fortsätter Hellman.

Kultur har en viktig roll samhället då den både utvecklar och främjar mångfald, integration och demokrati. Det nya Kulturkvarteret skapar en naturlig mötesplats mellan människor, oavsett ursprung, ålder eller utbildning.  Här ges möjlighet till upplevelser, lärande och möten. Inför processen av att skapa ett kulturkvarter i Örebro utlystes en arkitekttävling där Wingårdhs Arkitektkontor vann med sitt bidrag Kulturklustret. Kulturkvarteret är tänkt att stärka kulturens status och ge Örebro ett nytt landmärke.

Kulturkvarterets vision:

Värna demokratin och stärka Örebros attraktivitet genom likvärdig tillgång till kultur och lärande, kreativitet och skapande i gränsöverskridande möten.”