img_4144.jpg

Samverkansprojekt med ROT-renovering i Karlskoga

 

LG Contracting utför VS-arbetena vid det största ROT-projektet på många år i Karlskoga. Det kommunala bostadsbolaget Karlskogahem är byggherre då kvarteret Ripan som ligger mellan Bergsmansgatan och Badstugatan får en grundlig upprustning. Fastigheten uppfördes under år 1964 och har ett tydligt uttryck för det årtiondets arkitektur.

Invändigt har nya stammar för värme, vatten och avlopp bytts och samtliga lägenheter får nya badrum. Totalt omfattas 39 lägenheter, kontorslokaler samt butiker. Butikerna har hållits öppna under ombyggnationen och våra montörer har fått anpassa sitt arbete efter deras tider.  Det har varit ett bra samarbete där butikspersonalen hälsar att renoveringen har fungerat smidigt och montörerna alltid har varit glada och trevliga!  Projektet utförs i samverkansform, partnering, det påbörjades under år 2018 och beräknas vara färdigställt år 2020.

Det är ett speciellt projekt med en fastighet som rymmer flera olika plan med butiker, kontor och lägenheter. Det har tagit lite tid att hitta vägar att ta sig fram med de nya rörstråken bland alla korridorer och den befintliga verksamheten. Butikerna har varit i full drift under renoveringen och samarbetet mellan yrkesgrupperna och butiksinnehavare har varit gott och fungerat bra. Projektet drivs i samverkan/partnering som är en väldigt bra form för detta projekt då mycket måste lösas på plats mellan alla inblandade parter, säger Stefan Leandersson projektledare på LG Contracting.