img_5911.jpg

LG Contracting installerar vid nya Färjestadskolan i Karlstad

LG Contracting har fått i uppdrag att utföra rörinstallationerna när Peab och Karlstads kommun bygger den nya Färjestadskolan med idrottshall. Projektet utförs i samverkansform partnering och beräknas var färdigställt under år 2022.

Jag är imponerad av Karlstads kommuns stora satsningar på skolor och idrottshallar under de senaste åren. Jag tycker det är jättekul att vi fått äran att vara med att bygga för Karlstads framtid = barnen och ungdomarna.  Projekt i samverkansform tycker jag är extra inspirerande då alla får möjligheten att säga sitt, på så sätt kommer vi tillsammans fram till de bästa lösningarna både vad gäller tid, hållbarhet, miljö och ekonomi, säger Robin Wåhlund Filialchef i Karlstad.

En skofri skola där det satsas på barns möjlighet till rörelse

Under hösten 2020 togs det första spadtaget till den nya Färjestadsskolan och idrottshall. Projektet är en del av Karlstad kommuns satsning på barn och ungas möjlighet till rörelse och idrott. För att öka trivseln och få en tystare och renare miljö blir skolan skofri.  Tanken är även att skolgårdens utemiljö ska kunna nyttjas av invånarna efter skoltid.

Skolan byggs för att kunna ta emot 750 elever från förskoleklass till årskurs sex. Den kommer att bestå av en huskropp i tre våningar med flera entréer mot skolgården.  I mitten av byggnaden kommer det att vara gemensamma lokaler för musik,drama, media och bibliotek.

Inuti skolan ska ett tillagningskök rymmas som kan hantera upp till 1000 portioner. I anslutning byggs en fullstor idrottshall med fyra omklädningsrum.

Byggarbetsplats där grunden har gjutits. I plattan syns armeringsjärn och det går några varselklädda arbetare i bakgrunden. Höger i bild syns en grön lyftkran.
Foto: Bygget är igång.

Samverkan – här ser alla till helheten

Projektet utförs i samverkansform där man enkelt kan förklara som att beställaren och entreprenörerna blir ett gemensamt lag som arbetar mot samma slutmål – det bästa för projektet. Genom att arbeta tätt tillsammans från projektets start skapas ett arbetsklimat som gör det enklare att lösa utmaningar som dyker upp längs projektets gång. Peter Karlsson, vår platsansvariga montör, berättar att en gång i veckan är det veckomöten med alla yrkesgrupper där hela veckan planeras. På detta sätt kan man lätt samordna vad som ska göras och när. För att ytterligare underlätta planeringen har de också dagligen en ett snabbt morgonmöte där med fokus på den aktuella dagen.

Jag uppskattar att arbeta i partneringprojekt, det är ett annat tänk. Man tänker inte bara på sig själv utan ser till helheten i projektet, säger Peter

Tre varselklädda montörer på ett nybygge där grunden precis har gjutits. De står på armeringsjärn. Längst fram till vänster i bild syns en montör som ler glatt mot kameran.
Foto: Peter Karlsson, platsansvarig montör

Viktigt att utsättningen av brunnar blir rätt

Nu har grunden gjutits och vi arbetar med att sätta brunnar. I tillagningsköket installerar vi bland annat rostfria brunnar. Här gäller det att vara mycket noggrann och mäta så att utsättningen blir rätt på brunnarna. Det är viktigt att det blir korrekt från början, särskilt med rostfria brunnar. De är väldigt svåra att justera i efterhand. Endast någon centimeter fel kan påverka installationerna i hela byggnaden. Till vår hjälp hade vi TK Mätservice.

Tre varselklädda montörer hjälps åt att montera en rostfri brunn. Två av montörerna sitter på knä och monterar brunnen i grunden, den tredje står upp och mäter in med laser så den hamnar rätt.

Två varselklädda montörer monterar en rostfribrunn. De sitter på grunden som gjutits och där är det även armeringsjärn.

Rostfria brunnar från Furhoffs monterade i grundplatta.
Foton: Brunnar monteras.

Samarbete och delaktighet

Det är ett prestigelöst team med montörer som arbetar vid Färjestadskolan. Det är ansvarsfulla medarbetare som gör sitt bästa för projektet. När det uppstår utmaningar så finns det alltid en hjälpsam kollega till hands. Det är ett härligt team som kompletterar varandra på bästa sätt.

Två montörer i varselkläder hjälpts åt att montera en avlång rostrfri brunn i en grund. De står på armeringsjärn och det ligger olika verktyg på grunden. Det är molnigt ute.

Två montörer i varselkläder som monterar en avlång rostfri brunn.
Foton: Frank Read och Sebastian Björnson hjälps åt att placera brunnen.