thumbnail.jpg
Illustration: Carlstedt Ark.

LG Contracting installerar vid det nya moderna Mälarsjukhuset

Vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna genomförs just nu ett av de största sjukhusprojekten i Sörmland någonsin, en storsatsning att bygga vårdlokaler för framtidens behov.  Sedan sjukhuset sist renoverades har vårdens arbete förändrats och nu är det äntligen dags att omvandla det till ett modernt sjukvårdskomplex. Genom att tillgodose de nya krav och behov som finns på dagens vårdbyggnader skapar Region Sörmland och NCC  Framtidens sjukhus.

Hur stort är egentligen 45 000 kvadratmeter?

Det nya sjukhuset ska uppföras om hela 45 000 kvadratmeter, vilket kan svårt att föreställa sig hur stort det egentligen är. För att sätta det i ett annat kanske mer begripligt perspektiv; med andra ord ska 24,5 ishockeyrinkar med vårdbyggnader byggas. Under början av 2025 beräknas byggnaden vara färdigställd.

Det är en förmån att få vara delaktig i att bygga Mälarsjukhuset som kommer förbättra vården för så många i Eskilstuna. Vi kommer göra vårt allra yttersta för att det ska bli så bra som möjligt, säger Peter Bark projektledare på LG Contracting.

Illustration över det nya Mälarsjukhuset i Eskilstuna
Illustration: Carlstedt Ark.

Komplexa installationsarbeten

Med dagens avancerade sjukhusutrustning kommer det ställa höga krav på våra installationsarbeten. Det är också viktigt att skapa ett behagligt inomhusklimat där de nya lokalerna får en lägre energiförbrukning och en bättre driftsekonomi än den gamla. 

Den nya byggnaden ger en ger en effektiv vårdprocess

Nu har två av de äldre sjukhusbyggnaderna har rivits och sprängningsarbeten har genomförts för att göra plats för den nya vårdbyggnaden. Moderniseringen kommer innebära att personalkompetensen blir samlad i samma byggnad vilket i sin tur leder till bättre arbetsmiljö och en snabbare och effektivare vård för patienten. Den nya Mälarsjukhuset omfattar:

  • Akutvårdsavdelning, akutmottagning och akutradiologi
  • Förlossning- och kvinnoavdelning
  • Neonatalavdelning, intensivvårdsavdelning och operationsavdelning
  • Hjärtintensiv
  • Sterilcentral
  • Helikopterplatta

Rivning av det gamla Mälarsjukhuset, en grävskopa syns i bilden som är på väg att riva delar av fasaden

Rivning av det gamla Mälarsjukhuset. Längst fram i bilden syns en stor grävskopa som är högre än själva byggnaden. Runt om byggnaden syns damm efter rivningen.
Foton: Rivning pågår

Partnering som samarbetsform

Projektet utförs i samverkansformen partnering.  Man kan likna samarbetsformen med att bygga ett framgångsrikt lag där alla tillsammans ser till projektets bästa. Det är en fullständig öppenhet och ärlighet mellan de inblandade partnerna. På LG har vi en lång erfarenhet av att arbeta med partnering där vi har utfört ett hundratal projekt i arbetsformen, där flera av dem har varit komplexa sjukhusmiljöer.  

Vi hjälps åt över yrkesgränserna där vi alla har ett gemensamt mål; det bästa för projektet. Det blir en trevlig stämning och en bra laganda när vi kan diskutera på ett avslappnat sätt, säger Peter Bark

Om du är nyfiken på att se mer om detta projekt så kan du klicka här och se om en film om hur det nya Mälarsjukhuset kommer att se ut