fuschs-ny.jpg

LG Contractings Eskilstunafilial är delaktiga i att skapa en energieffektiv smörjmedelsanläggning i Västerhaninge

LG Contracting utför VS-arbetena när FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB bygger ny smörjmedelsanläggning i Västerhaninge. Här är vi delaktiga i att skapa en energieffektiv byggnad med bergvärme och frikyla, där vi installerar en bergvärmeanläggning med 3 st värmepumpar. Genom att använda frikylan från berget under sommartid skapas ett svalkande inomhusklimat i byggnaden. Det finns också ytterligare en fördel att använda frikylan på sommaren; energikostnaden kommer att sänkas under hösten då borrhålen värms upp av frikylaproduktionen samtidigt som berggrunden laddas med gratis värme. Projektet utförs i samverkansform Partnering med ByggDialog och FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB och beräknas vara färdigställt år 2020.

Det har varit en bra planering där samarbetet mellan yrkesgrupperna har fungerat mycket bra. FUCHS är mitt tredje projekt tillsammans med ByggDialog och vårt gemensamma arbete har alltid varit välfungerande med en öppenhet och ärlighet mellan varandra, säger Pär Johansson ledande montör på LG Contracting.

FUCHS är en global koncern med rötter i Tyskland som tillverkar och säljer smörjmedel. De satsar på den nordiska industrin där det finns ett behov av att kunna erbjuda lokalt producerade smörjmedel. Den huvudsakliga verksamheten i anläggningen kommer att bestå av att tillverka smörjmedel, allt ifrån gräsklipparen till vindkraftverk, men det kommer också att byggas färdigvarulager, laboratorium och lokaler för forskning och utveckling.

Det har varit en trevlig atmosfär genom hela projektet. Det har också genomsyrats av samsyn genom det mesta där vi tillsammans diskuterat fram de bästa lösningarna, säger Jörgen Nilsson produktionschef på ByggDialog.