dsc_8381.jpg

Strategisk partnering skolor och förskolor i Ale, Göteborg - Älvängen

LG Contracting utför vs-installationer i det strategiska partneringprojektet Skolor och förskolor i Ale kommun, Göteborg. Projektet löper under fem år och omfattar ny- och ombyggnationer. Ale kommun är uppdragsgivare och ByggDialog samverkansentreprenör.

En del av projektet är uppförande av en ny förskola i området Älvängen. Antalet barn i Ale kommun har ökat och nu byggs en förskola så att alla får plats. Förskolan kommer att ha tio avdelningar fördelat på två våningar och blir således den största i kommunen. Genom hela projektet finns ett hållbarhets- och miljötänk och förskolan uppförs som ett passivhus med ambition om att bygga i nivå med Miljöbyggnad Silver. Genom att bygga i block kan skolan anpassas efter vilket behov som finns. Projektet beräknas vara färdigställt under årsskiftet 2019.