kv-d-norrsida.jpg

Selma stad växer fram

I Backa på Hisingen ligger Selma Stad, ett område uppfört under miljonprogramåren med dess tidstypiska karaktärsdrag. Det är ett prioriterat utbyggnadsområde av Göteborgs Stad och här sker nu en förvandling och förtätning av stadsdelen.  Det ska byggas en modern, attraktiv och trygg stadsdel som ger plats åt fler människor med ett långsiktigt fokus för ett gott vardagsliv. Här ska det finnas allt från handel och service till kultur och idrott. Torget, Selma Lagerlöfs Torg, är hjärtat i ombyggnationen.

Vid torget byggs nu ett nytt handelshus som blir ca 5500 kvadratmeter stort. I huset kommer det att rymmas livsmedelsbutik (Hemköp), kommersiella ytor samt vård- och samhällsservice.  Ovanpå byggs parkeringsdäck i tre våningar. Projektet är en utförandeentreprenad i samverkan där Förvaltnings AB GöteborgsLokaler är byggherre, Veidekke beställare och LG Contracting utför all vs-installation. Hemköp tar över sina lokaler i juni och resterande delar beräknas vara färdigställda under hösten 2019.

- Jag vill ge en stor eloge till våra montörer på plats som utfört ett fantastiskt arbete på kort tid, säger Urban Kalin projektledare på LG Contracting.