img_0485-2.jpeg

Vad gör en projektledare egentligen?

Ni ska nu få träffa Ove Gustavsson som är projektledare vid Skytteskolan i Göteborg.

Men först lite kuriosa om Ove. Han är en av grundarna till företaget, med andra ord han är G:et i LG Contracting. Ove har alltid nära till skratt och på bred värmländska berättar han:

Som projektledare handlar mitt arbete till en stor del om olika typer av möten; kalkylmöten, inköpsmöten och kvalitetsmöten. Jag har också det ekonomiska ansvaret och följer upp prognoser. En jätteviktig del som projektledare är alla kundkontakter. Jag har ett stort förtroende för våra montörer och de får växa med sin uppgift. Hos mig, fortsätter han, får man både rättigheter och skyldigheter. Det är viktigt att ha en bra gränsdragning om vem som gör vad, då flyter arbetet på smidigt.

Glad man i 60årsåldern som ler

Hur långt har ni kommit vid Skytteskolan nu?

Vi har byggt ungefär 25% (maj 2020). Grunden är klar och vi arbetar med väggar och rörstråk. Arbetet flyter på bra och det är en väldigt god stämning på arbetsplatsen med positiva och engagerade medarbetare, berättar Ove.

Vad ser du som projektledare är framgångsfaktorn för detta projekt?

En stor fördel är att vi bygger i strategisk partnering med option på 2–4 grundskolor. Det innebär att till vi tar med oss lärdom till nästa skolbygge, vad som fungerade och vad som kan förbättras.   

Jag uppskattar öppenheten som är i partnering som arbetsform. Tillsammans med beställaren, Göteborgs stad, diskuterar vi vad som är bäst för projektet. Det gäller att hitta en bra kvalitet för bygget, rätt kvalitet. Vi hjälps åt så att vi kommer framåt, fortsätter han.

Finns det några utmaningar?

Ove funderar en stund och berättar sedan om AKO Wall-mellanväggarna, som vi inte har pysslat så mycket med tidigare. Det är speciella väggar som är färdiggjutna när de kommer till bygget. I väggarna är det redan hål gjorda som vi sedan drar våra rör igenom, utmaningen blir där att komma rätt med våra rör.  Men våra skickliga montörer löser uppgiften galant, säger han glatt.

Till sist, vad tar du med dig som projektledare till nästa projekt?

En del av Skytteskolans filosofi för att öka trivseln är att inte använda sig av skor inomhus. Det har jag tagit fasta på!

Man som står vid skrivbord och tittar på ritningar