190306-vy-oestra-bangatan-kkv.jpg
Kulturkvarteret Örebro, NCC/Örebroporten, Örebro

Kulturkvarteret Örebro

Mitt i det centrala Örebro uppförs Kulturkvarteret. Byggnaden blir sex våningar hög om totalt ca 13 500 kvadratmeter. Den binds samman med Konsterhuset och bildar det nya kulturkvarteret. Här kommer det bland annat att rymmas ett nytt stadsbibliotek, en aula, en kulturskola med tillexempel dans- och musiksalar, en restaurang, en stor multiscen samt en såkallad Black-Box (scen). Byggnationen påbörjades under hösten 2018 och beräknas vara färdigställt under år 2021. Hela projektet präglas av ett digitalt tänk där digitala verktyg används, såsom exempelvis Solibri, med helt digitala byggritningar.