dsc_8197.jpg
Änglandsskolan och idrottshall, ByggDialog/Futurumfastigheter, Örebro

Änglandsskolan och idrottshall

Nybyggnationen av skola och idrottshall i Örebro. Skolan kommer att bli en F-6 skola med plats för ca 525 elever. Byggnaden är uppförd i fyra plan fördelat på ca 6370 kvadratmeter och utformad helt utan korridorer. Den rymmer både storkök, matsal, foajé, lärosalar, mm. Uppvärmning kommer att ske via både fjärrvärme och med solceller på taket. Skolan är miljöcertifierad enligt kraven för Miljöbyggnad Silver.