img_62732.jpg

LG Contractings Örebrofilial utförde rörinstallationer vid Hasselfors sågverk

Strax norr om Laxå ligger Hasselfors, en vacker sjönära tätort med en rik brukshistoria. I över 400 år har järnframställning varit en viktig del av ortens utveckling men idag är det träindustrin som präglar samhället. Här finns Hasselfors sågverk som ägs av Setra Group, specialister på sågade trävaror från den svenska skogen.

Vid sågverket har Setra har investerat i ett nytt justerverkshyvleri. Tidigare har produktionen körts genom ett justerverk samt mindre hyvlar, vilket innebar att virket skickades mellan olika anläggningar innan det blev en färdig produkt. Men med ett justerverk med en integrerad hyvel är nu allt samlat i en och samma anläggning, vilket gör att anläggningen blir mer effektiv och den omfattande logistiska lösningen som tidigare behövdes inte är aktuell.  Vi på LG Contracting utförde alla rörinstallationer.

Det har varit ett bra samarbete över yrkesgränserna men också mellan oss kollegor, säger Michael Börjeskog vår platsansvariga montör på LG Contracting

Montör i varselkläder installerar vid brandpost

Foto: Michael Börjeskog installerar

Installation på höga höjder

Det har varit ett speciellt projekt med en imponerande 130 meter lång anläggning där det den till högsta delen i taket är ca 30 meter. Den höga stommen uppfördes i limträ, en utmaning för oss var att montera våra installationer utan väggarna uppsatta. På åtta meters höjd. Inget för den höjdrädda med andra ord.

Hyveln skulle monteras invändigt innan väggarna var på plats. Det innebar att vi också fick montera våra rörgator innan det fanns några väggar. För att kunna lösa det hjälpte snickarna på plats till med att sätta upp limbalkar på åtta meters nivå. Där kunde vi sedan hänga våra installationer. Med samarbete så löste vi situationen galant, säger Michael.

Träkonstruktion med höga balkar, innan väggar sätt på plats.

Foto: Konstruktionen innan väggar sattes på plats

Markvärme som håller snön borta

Michael berättar att vi har installerat både fjärrvärmekulvert och fjärrvärmeväxlare. Eftersom det är många truckar som kör på anläggningen har vi också installerat markvärme så att marken under vintertid hålls ren från snö.  Runt hela huset, i en ringledning, monterade vi 28 stycken brandposter. Michael lägger också till att vi gjort rörinstallationer vid kök och monterat toaletter samt element i personalutrymmena.

Hasselfors sågverks ramverk av limträbalkar

Foto: Byggnation pågår

Från skog till färdig bräda

Inuti anläggningen finns det 32 våningar som virket lagras på. Den nya hyveln klarar av ca 1000 meter trä i minuten vilket motsvarar ca 4,5 brädor i sekunden. Setra beräknar att här kunna producera 320 000 kubikmeter trävaror, där hyvlade produkter kommer att utgöra ungefär två tredjedelar av den totala produktionen.

Det är många steg en bräda ska gå igenom tills den är en färdig produkt, den ska:

  • Huggas i skogen
  • Placeras, staplas och vattnas
  • Sågas
  • Torkas
  • Hyvlas till rätt dimension

Här kan du läsa mer om hur en stock kan sågas till färdiga produkter

32 fack för virke

Foto: 32 fack för virke

Klimatsmarta träprodukter

Det har varit ett innovativt projekt som bidrar till en mer hållbar värld med klimatsmarta träprodukter. Just fördelar med att bygga i trä är nu verkligen globalt uppmärksammat. Flera länder har startat träbyggnadsprogram som en strategi att ersätta mer energikrävande material med trä.

Trä är ett helt förnybart och klimatneutralt material som bidrar till lägre koldioxidutsläpp än andra byggmaterial i tillverkningsprocessen. Visste du exempelvis att trä lagrar koldioxid? Genom fotosyntesen så lagrar de växande träden koldioxid som sedan finns kvar under hela trädets livstid, även efter att det har blivit en träprodukt.

Virke som transporteras i sågverk

Foto: Hyvlat virke