161116-his-pers-ext-40.jpg

Platinan, Göteborgs coolaste fastighet

Platinan, Göteborgs landmärke vid den nya Hisingsbron. En mäktig byggnad på 60 000 kvadratmeter fördelat på arton våningar, täckt av glas och med gröna terrasser. Här ska hotell, kontor, coworking, mötesytor, och restauranger rymmas.

Just vid denna hamnplats, Lilla Bommen, har människor genom tiderna samlats för handel, arbete och möten. Hamnens historia leder ända tillbaka till 1600-talet med både sjöfart och kanaltrafik i Göta älv. Kanske fick göteborgarna här en möjlighet att få ta del av en bit av världen?

Nutid och historia flätas samman. Platinan som ska bli en mötesplats för nya, spännande och annorlunda möten känns som en självklar del i stadens utveckling.  Vi på LG Contracting utför stolt alla rörinstallationer.

Utsikt från Platinan mot Läppstiftet med en klarblå himmel
Foto: Utsikt från Platinan över "Läppstiftet".

Ett av Nordens största utvecklingsprojekt

Platinan är en del av vision Älvstaden, som är en riktning för hur Göteborg ska utvecklas. Med sitt perfekta läge har den en viktig roll i att binda samman Göteborg stads båda älvstränder. Visionen innebär att de centrala delarna i Göteborg ska bli dubbelt så stora längs båda sidorna om Göta älv.

Nu är det full fart framåt år 2021 ska Platinan stå klar, med möjlighet till inflytt i början av 2022. Redan nu kan man skymta husets livfulla karaktär. Om du är nyfiken på att se en fin video av hur byggnaden nu ser ut, kan du klicka här.

Platinans stora glasfasad där Göta älv speglar sig i glaset
Foto: En bit av Platinans stora glasfasad.

Platinan, skal och glasfasad
Foto: Platinan under uppbyggnad

Stort projekt med flera platsansvariga montörer

Med ett sådant jätteprojekt krävs det flera platsansvariga montörer. På Platinan har vi tre; Patric Lindberg, som har det övergripande ansvaret samt undercentral och fläktrum, Niklas Björklund som ansvarar över hyresgästanpassningen och Christian Skogstad som är ansvarig för hotelldelen. Du ska nu få möta Christian och få reda på hur det är att arbeta som entreprenadmontör.

I min roll får man träffa många olika typer av människor och det är viktigt att man kan bemöta olika typer av personer. Man blir en människokännare, och det gäller att kunna engagera och motivera på det sätt som fungerar för varje enskild person. Jag har tagit med mig massor från min tid i försvaret hur man hanterar olika grupper och gruppdynamik.

Glad montör i varselkläder utanför Läppstiftet
Foto: Christian Skogstad, en av våra platsansvariga montörer på Platinan

Vad arbetar ni för tillfället med?

Christian berättar med ett leende på läpparna att just nu arbetar de lite överallt.

Vi har börjat med schaktarbeten och drar matningar. Badrumsmodulerna kommer färdiga och ska anslutas med rör på plats. I dem finns allt på plats; som wc, handfat, spegel, det gör att vårt arbete går snabbt och smidigt.

Badrumsmodulerna produceras i Kalix och transporterats till sedan Göteborg. Det är hela 450 moduler som ska sättas på plats och kopplas ihop med rörinstallationer. Det är mycket rör som ska samordnas.

Hur ser din vardag som platsansvarig entreprenadmontör ut?

Dagen börjar med morgonmöte med bland annat underentreprenörer, berättar Christian.  På mötena går vi igenom vad som ska göras. När mötet är slut informerar jag mina montörer så de vet vad som ska göras under dagen.

En stor del av rollen som platsansvarig handlar om att titta på lösningar på plats tillsammans med andra underentreprenörer, fortsätter han. Det är viktigt att ha framförhållning och ligga ett steg före så man inte får problem längre fram. En av mina viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för montörerna och se till att det finns arbete.

I dagsläget är det totalt tretton montörer (inklusive platsansvariga) som arbetar på projektet. Christian ansvarar för tre av montörerna. Till hösten kommer det dock att bli mer intensivt med en hel del arbete, så då kommer det vara fler montörer på plats.

Två montörer i varselkläder inuti Platinan
Foto: Christian Skogstad och Patric Lindberg

En bra gemenskap är nyckeln till en stor framgångsfaktor

Hur skapar man framåtanda och driv på projekt? Christian säger direkt att det är gemenskapen mellan montörerna som är en stor framgångsfaktor. De har det roligt ihop och skrattar mycket och när man trivs tillsammans blir arbetet effektivare. Det är erfarna, duktiga montörer som förstår arbetet bra.

Han berättar också om egenkontrollsprogrammet Dalux. I det programmet kan man se alla ritningar i 3D, som visar hur rördragningen är tänkt och vilka andra installationer från övriga yrkesgrupper som ska till. Alla våra montörer har tillgång till programmet vilket underlättar arbetet mycket.

Vi har också väldigt bra och engagerade projektledare, Kristoffer Hedin och Bruno Svensson.

Två montörer som diskuterar över en ritning

Platinans storskalighet en utmaning

Med en byggnad på 60 000 kvadratmeter blir det otroligt mycket rör som ska dras, ungefär 75 000 meter (eller 7,5 mil)! Ungefär som sträckan Göteborg till Trollhättan. Då är det extra viktigt att logistiken fungerar.

Vi beställer material och märker upp det, därefter lyfter PEABS samarbetspartner upp materialet på plats under kvällen/natten. Här är det viktigt att ha god framförhållning och planera. Nu när glaspartierna börjat satts upp och då kan man inte lyfta in material genom dem, utan då har vi sett till att materialet är på plats flera månader innan vi påbörjar arbetet, säger Christian.

Glasfasad över Platinan
Foto: Platinans glasfasad

Vilka tips har du för den som är nyfiken på VS-yrket?

Om man vill bli rörmontör är det en fördel om man är praktiskt lagd. Steget in i yrket blir inte lika stort om man redan har koll på att hantera olika typer av verktyg. Det är också bra att vara duktigt på att lyssna. Det är montörerna på plats som kommer att lära dig otrolig mycket och då är det bra att vara ödmjuk och kunna lyssna. Eftersom vi producerar i ett högt tempo är det också viktigt med en hög arbetsmoral.

Tre montörer i varselkläder